اخرین محصولات ثبت شده

بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

بررسی کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت و بهینه سازی مصرف انرژی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی عملكرد حافظه ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی

بررسی عملكرد حافظه ی بینایی در بین گروهی از جمعیت شهری و روستایی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسي تغيير رفتار ارتعاشي در اثر گنجاندن الياف مواد حافظهدار در ورقهاي کامپوزيتي بدنه خودرو

بررسي تغيير رفتار ارتعاشي در اثر گنجاندن الياف مواد حافظهدار در ورقهاي کامپوزيتي بدنه خودرو

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

بررسی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی

بررسی تحلیلی و عددی فرآیند بالج آزاد گرم لوله آلومینیومی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

اولویت بندی کارآمد موارد تست نرم افزار به کمک شبکه های بیزی

اولویت بندی کارآمد موارد تست نرم افزار به کمک شبکه های بیزی

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان

ارتباط بین هوش هیجانی و کیفیت زندگی دانشجویان

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارتباط بین ربات های شبکه ای در موقعیت های جستجوی زیر آب

ارتباط بین ربات های شبکه ای در موقعیت های جستجوی زیر آب

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارائه يک مدل فرمال براي تحليل زير ساخت نرم افزاري در ديتا سنترها

ارائه يک مدل فرمال براي تحليل زير ساخت نرم افزاري در ديتا سنترها

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارائه مدلی برای سیستمهای توصیه گر در شبکه های مبتنی بر اعتماد

ارائه مدلی برای سیستمهای توصیه گر در شبکه های مبتنی بر اعتماد

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی

ارایه مدل ارزیابی عملکرد با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده ها و منطق فازی- مورد مطالعه شرکت های سیمانی بورس

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

جزوه آموزش مقدماتی نرم افزار GAMS در مهندسی قدرت

جزوه آموزش مقدماتی نرم افزار GAMS در مهندسی قدرت

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

ارائه مدلی پویا برای شرکتهای کوچک و متوسط در ایران

ارائه مدلی پویا برای شرکتهای کوچک و متوسط در ایران

قیمت : 5,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل